About

Hello dear reader! You have reached the blog made by Madara Grantina, I am life explorer from Letonia, now living in Mallorca, Sapain. I share my travel and life advertures, holistic lifestile ideas as well as my own dreamer stories.

I invite you to find & keep peace and love in your mind, soul and body. And always
reach higher for adventures whatever they should be.
I’am writing and publishing reviews from trips, also about different themes of holistic lifestyle to encourage you and myself smile more often and live by consciousness. I share my experiences and answers about human body, mind and soul searches. The range of topics consists of recognized values, and the basic principles of life which itself is a joy to live.
I make stories from emotionally filled adventures. Have always lived actively, do travel and explore the world meeting new people. Getting comfortable with being in discomfort and let myself live my dream life. I was born in north Europe, Letonia, but I have islanders solewith passion as southerner.
 
Challenge for life: I accepted the God’s will and challenge to live every day as the best of me, because just in this way I can make myself happy, to love and give to others. I aware myself more and more, listen to my conscience and let the fruition of tomorrow surprise me. Because life is my wild amazon! Not long time ago I took new chellenge – I tend to live doing what make me happy, what I feel good to do and most of all recpecting myself.
 
WHY – to live good, adventurous and write about it?
I have always known I want to do what makes me feel good, what I enjoy and do it as good as I can. I am very much passionate about traveling, about fitness and health, need to love and be loved. As you see, the most I care about love, and in my life it causes lots of joyful, amazing and courageous ongoing things. One quality I found in me is writing, so I express myself through it to share deep feelings, actions and philosophy of life.

Sveiks cien. lasītāj! Šis ir Madaras Grantiņas blogs, kurā viņa dalās ar saviem ceļojumu un citiem piedzīvojumiem, kā arī holostiskajām idejām.

Aicinu Jūs atrast un glabāt mieru un mīlestību savā sirdī, dvēselē un ķermenī. Un vienmēr tiekties tālāk pēc piedzīvojumiem, lai kādi tie būtu.
 
Es rakstu par dažādām holistiskā dzīvesveida tēmām, lai iedrošinātu jūs un sevi biežāk smaidīt un dzīvot ar prieku, apzinoties sevi. Blogā dalos pieredzēs un atbilžu meklējumos par cilvēku veidojošo ķermeni, prātu un dvēseli. Tēmu loks aptver manis atzītas vērtības, un tādas dzīves pamata principus, kuru pašai ir prieks dzīvot. 
Mēdzu filozofēt par dzīvi, rakstīt par savām emocijām un jūtām. Piekopju aktīvu dzīvesveidu, ceļojot un iepazīstot atšķirīgo, nokļūstot ārpus komforta robežas. Es esmu dabas daļa un, lai gan piedzimu ziemeļeiropā, savā dvēselē jūtos kā dienvidniece.
 
Dzīves izaicinājums: Es pieņēmu visaugstākā sniegtu izaicinājumu ik dienu nodzīvot kā vislabākā es pati sev, jo tikai tā es patiesi daru sevi laimīgu, un spēju mīlētu un dotu citiem. Katru dienu dzīvoju apzinoties sevi aizvien vairāk un klausos savā sirds apziņā, lai rītdienas sniegtais piepildījums mani pozitīvi pārsteigtu. Jo dzīve ir mana mežonīgā amazone!
 
KĀPĒC – dzīvot labi,  drosmīgi un rakstīt par to?
Es vienmēr esmu zinājusi, ka gribu nodarboties ar to, kas mani piepilda, darot to, cik vien labi spēju. Ceļošanu un pasaules izpēte vienmēr man ir bijusi tuva, arī mana veselība, nepieciešamība mīlēt un būt mīlētai. Kā jau jūs redzat, man ļoti rūp mīlestība, kura manā dzīvē rada daudz prieka, pārsteidzošus un drosmīgus notikumus. Es sevī atklāju rakstnieka-stāstnieka talantu, tāpēc caur to izpaužu savas jūtas, notikumus un dzīves filozofiju.
Madara
Advertisements